Մարգարիտ Եսայանը գրում է. Ինչո՞վ , ումո՞վ եւ ինչո՞ւ են ադրբեջանցիները. Ադրբեջանցիները…